Politică de confindențialitate

Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidențialitate de mai jos, iar noi recomandăm citirea cu atenție a acesteia.

Federația Română de Gimnastică iși asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fară o notificare în prealabil.

În conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, a legii nr. 190/ 2018, și a GDPR (Regulamentului UE 2016/ 679 de protecție a datelor cu caracter personal), Federația Română de Gimnastică, cu și prin site-ul www.frgimnastica.com, prelucrează datele în condiții de siguranta si numai pentru scopurile specificate, date cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, un membru de familie ori o altă persoană în vederea îndeplinirii proceselor legate de desfășurarea activităților specifice activității Federației Române de Gimnastică.

Sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele cu caracter personal, atât pentru efectuarea donațiilor online prin card și PayPal, cât și pentru a putea comunica cu dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea plasării donațiilor online prin card sau PayPal.

Conform Legii nr. 677/2001, puteți beneficia de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora.

Federația Română de Gimnastică nu incurajează SPAM, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail sau alte informații unor terțe persoane juridice sau fizice altele decât partenerilor contractuali, nu vinde și nu oferă către alte persoane adresele de e-mail obtinute prin intermediul site-ului www.frgimnastica.com.

Federația Română de Gimnastică nu divulgă datele dumneavoastră personale altor persoane care accesează paginile acestui site, fară acordul explicit al dumneavoastră în acest sens. Datele dumneavoastră personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii.

I. În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, donatorii și beneficiarii noștri au următoarele drepturi:

1.) Dreptul la informare (art.12);

2.) Dreptul la accesul datelor (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, confirmarea că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date;

3.) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele: a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale; b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime; c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

4.) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează fac obiectul unei prelucrări;

5.) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încalcate;

6.) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

II. Informații Personale

Prin orice donație plasată online cu cardul, prin PayPal, prin transfer bancar sau prin orice altă modalitate pusă la dispozitie de catre Federația Română de Gimnastică pentru dumneavoastră, sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe www.frgimnastica.com sa inceapa imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.

Informatiile furnizate de catre dvs trebuie sa fie corecte. Optand pentru efectuarea unei donatii, va angajati obligativitatea de a ne furniza corect numele, adresa si alte informatii utile.

Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, va rugam sa ne scrieti pe email: donatii@frgimnastica.com. Prin oferirea informatiilor cerute, sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Federația Română de Gimnastică nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma oferirii de informatii false, inexacte sau incomplete.

III. Securitatea Datelor Personale

Prin completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in formularul pentru efectuarea unei donatii online cu cardul sau prin PayPal, declarati ca acceptati neconditionat ca datele dumneavoastră personale sa fie incluse in baza de date ale Federației Române de Gimnastică, conform prevederilor legale in vigoare.

Accesarea site-ului www.frgimnastica.com implica acceptul utilizatorilor/donatorului/ beneficiarilor ca datele lor personale sa fie colectate, pastrate si prelucrate de către Federația Română de Gimnastică în scopurile definite mai jos și în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Refuzul utilizatorilor /donatorului / potentialilor beneficiari de a furniza datele personale determina neprocesarea donatiilor, respectiv neîncheierea unui contract de donatie/ sponsorizare cu Federația Română de Gimnastică.

IV. Ce date cu caracter personal prelucram:

1.) Datele obtinute la sau pentru plasarea unei donatii: nume, prenume, telefon, adresa de email;

2.) Adresa de email necesară la abonarea la newsletter;

3.) Datele obtinute de la beneficiarii campaniilor de strangere de fonduri: nume si prenume, varsta, localitate, judet, starea materiala, nevoile materiale, tratament, numarul de telefon.

V. Durata colectării datelor personale

Pentru donatori:

1.) Email-ul donatorilor, numele, prenumele, telefonul, pentru donatiile efectuate online cu cardul sau prin PayPal, se vor pastra in baza de date pentru durata a 3 ani de zile, sau pana la solicitarea utilizatorului privind stergerea acestora conform drepturilor prevazute de regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

2.) Numele si prenumele donatorului, data și suma donatiei, ar putea fi afisate public pe toata durata campaniei de strangere de fonduri, dar nu mai mult de 3 ani de zile. Atunci când campania de strangere de fonduri este finalizată, lista donatorilor nu va mai fi facută public, conform prevederilor legale in vigoare, odată ce donatia si-a îndeplinit ,scopul”.

VI. Temeiul și scopul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și modul lor de folosite:

1.) Pentru plasarea si efectuarea unei donatii;

2.) Pentru afisarea pe site-ul www.frgimnastica.com a datelor cu caracter personal a: cazurilor postate si mediatizate, pentru ca donatorul sa poata avea informatii minime necesare pentru cazul pentru care doneaza, si sa il ajute in luarea deciziei de a plasa o donație;

3.) Pentru trimiterea de e-mail pentru înstiințarea donatorului cu privire la donatia lui, informatii despre cazul pentru care a donat sau prezentarea altor cazuri aflate in campanie de strangere de fonduri;

VII. Unde sunt stocate datele cu caracter personal?

Acestea sunt stocate pe servere securizate prin firme de specialitate și monitorizate în permanență.

VIII. Cât timp vor fi păstrate datele cu caracter personal?

Date stocate în baza noastră de date

1.) Datele cu caracter personal ale donatorilor care au efectuat donații prin card sau prin PayPal, vor fi stocate timp 3 ani de zile. Datele ce se vor păstra timp de 3 ani de zile vor fi: numele, adresa de email și numărul de telefon.

2.) Conform cu punctul 1. de mai sus, daca o campanie de strangere de fonduri dureaza mai mult de 3 ani de zile, toate datele cu caracter personal care depasesc timpul de stocare de 3 ani de zile, vor fi sterse;

3.) Toate datele cu caracter personal ale donatorilor care au efectuat donații prin transfer bancar vor fi păstrate în baza de date timp de 3 ani de zile.

Date afișate public

1.) Datele cu caracter personal ale donatorilor care au efectuat donatii prin card, PayPal, prin transfer bancar, sau prin orice alte modalități de donație, afisate public respectiv nume si prenume, vor fi sterse imediat dupa finalizarea cazului pentru care s-a donat;

2.) Daca campania de strangere de fonduri dureaza mai mult de 3 ani de zile, toate datele cu caracter personal care depasesc aceasta durata, vor fi sterse din ,,lista donatori”.

3.) Datele cu caracter personal ale donatorului care a plasat o ,,Donatie generala” vor fi sterse de pe site in termen de o luna in eventualitatea publicarii donatiei pe site.

,,Donatia generala” este o donație care nu are o destinatie catre un caz, campanie sau actiune prezentata pe site. De asemenea, o ,,Donatie generala” este acea donatie care se face prin transfer bancar, dar pentru care donatorul nu specifica nicio directie. Datele personale ale donatorilor care plaseaza donatii generale sunt stocate in baza noastra de date pentru durata a 3 ani de zile.

IX. Terțe părți care au acces la datele cu caracter personal:

Pentru ca în final donația să fie efectuată și să ajungă la beneficiar, este necesară partajarea datelor cu caracter personal unor părți terțe. În baza relațiilor contractuale dintre Federația Română de Gimnastică si aceste părți terțe, acestea au obligatiă legala de a pastra securitatea datelor cu caracter personal accesate, vizualizate sau primite de la noi.

1. Departamentul de contabilitate – are acces la datele cu caracter personal în vederea prelucrării juridice și a documentelor fiscale aferente contabilității;

2. Programatorii – au acces la datele cu caracter personal, cât și firmele de programare web cu care federația are contract de prestări servicii. Aceste firme se ocupă strict de dezvoltarea și mentenanța site-ului web, dezvoltarea de aplicații etc;

3. Firma de hosting – toate datele cu caracter personal se află stocate pe servere securizate printr-o firma specializată în acest domeniu;

4. Procesatorii de plăți online – acces la datele cu caracter personal au și procesatorii de plăți online: EuroPayment Service (euplatesc.ro) și PayPal, care asigură facilitarea efectuarea donațiilor online;

5. Angajații Federației Române de Gimnastică – au acces la datele cu caracter personalul autorizat din cadrul Federației Române de Gimnastică, in scopul monitorizării și supervizării donațiilor sau a actualizării lor în cadrul site-ului. În plus, accesul se realizează și în vederea comunicarii cu persoanele donatoare privind starea donatiei lor, directionarea ei, completarea ei sau informarea asupra unor erori care pot apărea în timpul efectuarii unei donatii;

6. Departamentul de marketing.

X. Obținerea consimțământului privind prelucrarea, preluarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal:

Preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal se face doar după acordul expres din partea donatorului și beneficiarului.

1.) Acordul expres pentru preluarea, prelucrarea, stocarea si folosirea datelor cu caracter personal se face de fiecare data cand un donator efectueaza o donatie online cu cardul sau prin PayPal. Plasarea unei donatii online pe site se poate face numai prin si dupa acceptarea ,,Termeni si conditii” ale acestui site.

2.) Acordul expres pentru preluarea, prelucrarea, stocarea si folosirea datelor cu caracter personal se face de fiecare data cand un donator efectueaza o donatie prin transfer bancar.

3.) Acordul expres pentru preluarea, prelucrarea, stocarea si folosirea datelor cu caracter personal se face de fiecare data cand donatorul completeaza adresa de email pentru abonarea la newsletter;

XI. Integritatea datelor cu caracter personal:

În vederea asigurării securității și integrității datelor cu caracter personal Federația Română de Gimnastică a implementat urmatoarele masuri:

1.) Instruirea angajatilor privind securitatea si integritatea datelor cu caracter personal;

2.) Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor cu caracter personal;

3.) Stocheaza toate datele pe un server securizat printr-o firma de specialitate în domeniu.

4.) Acces la datele cu caracter personal au doar angajatii cu atributii in acest sens.

5.) Toate contractele de prestari servicii cu firmele terte care au acces la datele cu caracter personal, au fost completate prin acte aditionale conform cu noul regulament european GDPR;

6.) Lucrăm cu o firmă de IT care ne asigura securitatea si mentenanta site-ului.

XII. Accesul donatorilor la datele tale cu caracter personal:

Donatorii și beneficiarii au dreptul la acces gratuit, oricând la datele cu caracter personal ale acestora;

1.) Donatorii și beneficiarii pot cere un extras al datelor stocate cu caracter personal în baza de date, prin email la adresa: donatii@frgimnastica.com sau prin poștă la adresa: Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, București, etaj 6 – interiorul sediului Federației Române de Gimnastică.

XIII. Ștergerea datelor cu caracter personal:

1.) Donatorii și beneficiarii pot cere ștergerea completă a datelor cu caracter personal din baza noastră de date, printr-o cerere scrisă trimisă la adresa de e-mail: donatii@frgimanstica.com sau la adresa fizică a sediului Federației Române de Gimnastică.

2.) Operatorul nostru responsabil cu protectia datelor cu caracter personal se va ocupa cu înaintate de stergerea acestora, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea cererii prin email sau prin posta;

3.) Dupa stergerea acestora, veți primi din partea noastra, pe email sau prin posta confirmarea stergerii datelor cu caracter personal, insotit de câteva dovezi ce atestă acțiunea cerută.

4.) Vom pastra dovada electronica de transmitere a retragerii acordului si raspunsurile dintre cele doua părți. 5.) După ștergerea datelor cu caracter personal, vom înstinta părțile terțe de acest lucru.

XIV. Retragerea consimțământului:

1.) Retragerea consimțământului privind prelucrarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal, presupune ca in prima faza donatorul sau beneficiarul au dat acordul privind preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea acestora;

2.) În contextul de la punctul 1, donatorul sau beneficiarul au dreptul să îsi retragă oricând consimțământul privind prelucrarea, stocarea si folosirea datelor cu caracter personal.

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI PRIVIND ABONAREA LA NEWSLETTER

– Dacă sunteți abonat la newsletter, vă puteți dezabona prin folosirea butonului ,,unsubscribe” aflat în orice mail trimis de către Federația Română de Gimnastică; – În plus, puteți cere dezabonarea la adresa de e-mail donatii@frgimnastica.com sau prin poștă fizică la sediul Federației Române de Gimnastică.

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA FORMULARELE DE CONTACT

– Daca ne-ați trimis un mesaj prin formularul de contact din meniul,,Contact”, toate datele cu caracter personal au fost colectate strict doar pentru a putea primi mesajul de la dumneavoastră si pentru a putea ulterior comunica cu dumneavoastră; – Prin introducerea acestor date cu caracter personal, v-ați dat acordul in mod implicit ca noi sa le putem prelua si folosi in scopul mai sus menționat. Puteți cere în scris ștergea datelor cu caracter personal prin adresa de e-mail donatii@frgimnastica sau prin poștă fizică destinată către sediul Federației Române de Gimnastică, iar în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea înștiințării, ne vom ocupa și vă vom trimite dovezi de ștergere a datelor cu caracter personal.

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA PLASAREA UNEI DONAȚII PRIN ACCEPTAREA ,,TERMENI SI CONDITII”

– Daca ați efectuat o donație online pe site prin card, PayPal sau prin transfer bancar, în mod implicit ați fost de acord cu ,,Termenii si Conditiile” site-ului privind preluarea, prelucrarea, stocarea si folosirea datelor tale cu caracter personal. Puteți cere în scris ștergea datelor cu caracter personal prin adresa de e-mail donatii@frgimnastica sau prin poștă fizică destinată către sediul Federației Române de Gimnastică, iar în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea înștiințării, ne vom ocupa și vă vom trimite dovezi de ștergere a datelor cu caracter personal.

XV. Procedură în cazul accesării datelor cu caracter personal de către o persoană neautorizată

1.) În cazul în care o bresa de securitate informatica a avut loc; operatorul, responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal impreuna cu tertii responsabili cu protectia si securitatea sistemelor informatice, in cel mai scurt timp vor rezolva bresa de securitate;

2.) Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul entitatii va evalua in cel mai scurt timp impactul asupra protectiei datelor cu caracter personal;

3.) Daca este necesar, persoana sau persoanele vizate vor fi contactate si informate de problemele aparute;

4.) De asemenea, in maxim 72 de ore va fi informata si autoritatea nationala pentru protectia datelor cu caracter personal.

XVI. Declarație despre cookie-urile din site

Acest site utilizează cookies. Acestea sunt folosite pentru:

1.) Pentru a personaliza anunțurile și conținutul;

2.) Oferă funcții de rețele sociale și monitorizează trafiul de pe site.

3.) Oferă partenerilor detinatori de retele sociale, retele de publicitate si de analize informatii cu privire la modul in care este folosit site-ul nostru.

În cazul în care alegei sa continui sa utilizezi site-ul nostru, esti de acord implicit cu utilizarea acestor module de cookie.

Cookies sunt mici fisiere de text ce pot fi utilizate de catre site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficienta, care sunt stocate in cadrul folderului browser-ului dumneavoastră. Fisierele de tip cookies sunt acceptate de majoritatea browserelor pentru ca, printre altele, ajuta la o mai buna experienta online.

Site-ul www.frgimnastica.com utilizeaza aceste cookies pentru a putea avea o evidenta a click-urilor pe care dumneavoastra le efectuați pe link-urile din cadrul site-ului nostru. Puteti oricand sa stergeti aceste cookies din browserul dumneavoastră. In lege se stipuleaza ca putem stoca cookies pe dispozitivul dumneavoastră, in cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea ta. Acest site utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii parti terte care apar pe paginile noastre. Poti in orice moment sa iti retragi acordul tau ,,Declaratia privind modulele cookie” de pe site-ul nostru. Consimtamantul tau se aplica domeniului: www.frgimnastica.com

XVII. Fraudarea site-ului

Orice tentativa de a modifica continutul site-ului www.frgimnastica.com de a impiedica serverul pe care site-ul ruleaza sa functioneze va fi considerata tentativa de fraudare. Ne rezervam dreptul de a actiona in judecata persoanele care incearca sau reusesc sa fraudeze site-ul nostru.

Federația Română de Gimnastică

donatii@frgimnastica.com

Str. Vasile Conta, nr. 16, etaj 6, Sector 2, București